30 Αξέχαστα πράματα της δεκαετίας του 2000 (Mέρος 2ο)

11. DVDs και εφημερίδες Υπήρχε μία περίοδος που επιλέγαμε εφημερίδες όχι για το γραπτό τους περιεχόμενο, αλλά για τα DVDs

Read more