Τζάμπαcast #29 – Μεταφορά αρχείων ασύρματα | Δες τις πτήσεις σε real time | Δωρεάν Μαθήματα

  1. 0:00:30 Flying Carpet – Ασφαλής μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών ασύρματα, χωρίς δίκτυο https://www.dwrean.net/2021/08/flying-carpet-file-trasfer.html 2. 0:02:52 Sky Map –

Read more