Οι καλύτερες ταινίες τρόμου της δεκαετίας του 1980!

Η αφόρητα δύσκολη επιλογή της τελικής δεκάδας, βασίστηκε σε αξιολογικά κριτήρια όπως: στον αντίκτυπο του έργου στο εν γένει κινηματογραφικό

Read more

Οι ήρωες των παιδικών μας χρόνων

Καθοριστικής σημασίας για την ανατροφή μας και τη διαμόρφωση του χαρακτήρας μας αποτέλεσαν τα διάφορα πρότυπα στα οποία εκτεθήκαμε στην

Read more